Băng keo trong cỡ lớn
BK02

Băng keo trong cỡ lớn có độ dính cao, dai, dễ sử dụng.

Thông tin liên hệ:
Tạp hóa Hong Mai
Giao hang luu dong khu vuc Thạnh Tri Soc Trăng
0939 252711
hongmai1987@gmail.com