Băng keo trong cỡ lớn
BK01

Băng keo trong cỡ lớn, độ dai cao, dính tốt.

Thông tin liên hệ:
Tạp hóa Hong Mai
Giao hang luu dong khu vuc Thạnh Tri Soc Trăng
0939 252711
hongmai1987@gmail.com
băng keo trong