BĂNG KEO TRONG CỠ LỚN
BK12

băng keo trong, độ dai cao, dính tốt..

Thông tin liên hệ:
Tạp hóa Hong Mai
Giao hang luu dong khu vuc Thạnh Tri Soc Trăng
0939 252711
hongmai1987@gmail.com