BANG KEO DUC CO LON
BK2

Băng keo đục cỡ lớn dùng để dán các vật dụng cần thiết với độ dính cao.

Thông tin liên hệ:
Tạp hóa Hong Mai
Giao hang luu dong khu vuc Thạnh Tri Soc Trăng
0939 252711
hongmai1987@gmail.com